Jak otrzymać zgodę na wycinkę?

Jak otrzymać zgodę na wycinkę?

Od 17 czerwca 2017 roku każda osoba, która ma zamiar usunąć drzewo ma obowiązek zgłosić to do odpowiedniego organu. Zasady te nie dotyczą drzew owocowych, pod warunkiem, że nie znajdują się na terenach zieleni, bądź nie rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

Konieczność wycięcia drzewa znajdującego się na terenie naszej nieruchomości zobowiązuje nas do złożenia odpowiedniego pisma w wyznaczonym urzędzie.

Próba samodzielnego usunięcia drzewa, bez uprzedniego otrzymania na to zgody jest łamaniem prawa i spotkać nas za to mogą przykre konsekwencje. Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, to takie pozwolenie możemy otrzymać od urzędu miasta, lub gminy, urzędu powiatowego, marszałka województwa, bądź od konserwatora zabytków.

Wycinka drzew - wniosek. Jak się przygotować do złożenia takiego podania?

Aby legalna była wycinka wniosek musi być sporządzony według następujących wytycznych: W pierwszej kolejności należy dokonać pomiarów obwodów drzew. Mierzy się je na wysokości około 130 cm. Jeśli drzewo ma więcej niż jeden pień, należy zmierzyć obwody każdego z nich i przyjąć sumę obwodu największego pnia, a także połowy obwodów pozostałych pni. Jeżeli drzewo jest niższe, wtedy mierzymy je tuż pod koroną. Jeśli chodzi o krzewy, to dokonuje się pomiaru przestrzeni jaką zajmują i podaje się ją w metrach kwadratowych. Należy także pamiętać o podaniu, tak jak w przypadku drzew, ich gatunku. Następnie przygotowujemy plan zagospodarowania działki, następnie zaznaczamy na nim wszystkie obiekty jakie się na niej znajdują. Teraz czas na przygotowanie wniosku. Gotowy formularz możemy otrzymać w urzędzie, bądź pobrać z wybranych stron internetowych. Wniosek taki możemy też stworzyć sami. Musimy jednak pamiętać o tym, aby zostały w nim zawarte:

  • imię i nazwisko, a także dokładny adres nieruchomości,
  • lista drzew i krzewów, które planujemy wyciąć, ich gatunek i obwód pnia, bądź wielkość powierzchni, z której będziemy usuwać krzewy,
  • uzasadnienie, dlaczego chcemy usunąć wybrane przez nas drzewa i krzewy,
  • dokładny termin, w którym planujemy to zrobić.

Do wniosku na wycinkę należy dołączyć:

  • Potwierdzenie własności,
  • oświadczenie właściciela terenu, zawierające zgodę na wycięcie - w przypadku, gdy nie jesteśmy właścicielami,
  • oświadczenie o udostępnieniu - z 30 dniowym wyprzedzeniem -informacji o planowanej wycince,
  • jeśli posiadamy nowy plan zasadzeń, to również warto dodać go do naszego wniosku.

Po skompletowaniu dokumentów i złożeniu ich w odpowiednim urzędzie należy oczekiwać na urzędnika, który przyjdzie w celu weryfikacji informacji zawartych we wniosku. Oceni stan drzew, w także sprawdzi, czy na przeznaczonych do wycinki drzewach, bądź krzewach nie założyły gniazda gatunki ptaków chronionych. Ostateczną decyzję odnośnie naszego wniosku na wycinkę drzew otrzymamy jednak w ciągu 30 dni od daty jego złożenia złożenia.

Podziel się !