Wycinka drzew Warszawa- wyjątki, w których niewymagane jest zezwolenie na wycinkę

Wycinka drzew Warszawa- wyjątki, w których niewymagane jest zezwolenie na wycinkę

Zgodnie z nowelizowaną ustawą o ochronie przyrody, dokładnie określane są rośliny, na które wymagane jest zezwolenie na wycinkę w mieście Warszawa. Wycinka drzew niemal całkowicie regulowana jest prawnie, a samowolne usunięcie lub ich uszkodzenie jest karane. Najczęściej kary wynoszą 2-krotność ceny naliczanej za wycinkę drzewa. Ceny wycinki również nie mogą przekroczyć kwot podanych w nowelizowanej ustawie.

Wyjątkiem od reguły jest występowanie o wydanie zezwolenia na wycinkę w przypadku, gdy osoba, która występuje o pozwolenie, nie posiada z tytułu wycinki żadnych wymiernych korzyści- wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Innym wyjątkiem, w przypadku którego nie pobierana jest opłata za wydanie zezwolenia, jest zagrażanie przez drzewo zdrowiu i życiu ludzi, a także mieniu drogowemu oraz infrastrukturze.

Wycinka drzew

Drzewo może zostać usunięte bez pozwolenia również wtedy, gdy roślina obumarła. Nie ma szans na jej odratowanie, gdy drzewo jest usuwane zgodnie z zaplanowanymi zabiegami pielęgnacyjnymi, lub wyrosło na działce budowlanej, która według planu miała zostać zagospodarowywana. Warto pamiętać, że w przypadku, gdy nie posiadamy zezwolenia na inne działania, wycinka drzew jest nielegalna. Aby urząd wszczął postępowanie administracyjne oraz została naliczona kara, wystarczy donos sąsiada o tym, że usunęliśmy drzewo.

Kara za samowolną wycinkę drzew bez zezwolenia może wynosić nawet 3-krotność kwoty pobieranej za wycinkę drzew. Warszawa słynie z wysokich kar za tego typu przewinienia.

Zobacz więcej: wycinka drzew Warszawa

Podziel się !