Jak formować iglaki?

Formowanie drzew

formowanie drzew to wdzięczna, choć nienależąca do prostych sztuka. Metody formowania drzew i krzewów różnią się w zależności od ich gatunku, gleby oraz wymagań, jakie stawiamy drzewom. W tekście zajmiemy się formowaniem iglaków. Iglaki świetnie nadają się do artystycznego formowania w ogrodzie lub parku. Z krzewów i drzew iglastych możemy wykonać piękne kule, stożki, spirale lub inne ciekawe figury geometryczne. Iglaki należą również do jednych z prostszych roślin do formowania.

Warto pamiętać, że nie wszystkie iglaki dobrze znoszą próby ich formowania. Przed rozpoczęciem procesu warto sprawdzić, jakie rośliny są podatne na formowanie. Jeżeli zamierzamy tworzyć konkretne figury, warto wykorzystać naturalne predyspozycje iglaków. Niektóre z nich naturalnie posiadają formę wpisaną w kulę lub stożek i przy formowaniu warto to wykorzystać. Pamiętajmy przy tym, że iglaki rosną stosunkowo wolno, więc ewentualny błąd w procesie formowania ciężko będzie zatuszować. Iglakami, które poleca się do formowania, są: cyprysik, jałowiec, cis pospolity, sosny, świerki oraz żywotnik zachodni.

Do formowania iglaków niezwykle użyteczny będzie odpowiedni szablon wykonany z bambusów lub prętów metalowych. Szablon wyginamy w żądany przez nas kształt i nakładamy bądź przykładamy do rośliny, a następnie na jego podstawie skracamy wystające pędy. Jeżeli w niektórych miejscach odkryjemy braki pędów, należy kierować tam młode pędy, które zapełnią pustą przestrzeń i pozwolą zachować pełny kształt.

Rekultywacja terenów- na czym polega?

Rekultywacja gleb jest procesem, który umożliwia przywrócenie im wartości użytkowej, którą utraciły w wyniku działalności człowieka. Zwykle rekultywacji gleb dokonuje się po zgubnym dla roślinności działaniu przemysłu. Rekultywacja to proces polegający głównie na kształtowaniu rzeźby terenu, oraz poprawie parametrów składu gleby i jej właściwości. Działania te mają na celu odzyskanie zniszczonych gleb.
W skład rekultywacji wchodzą również takie działania jak zasiewanie traw, wzmacnianie skarp, regulacja nawodnienia gleb, budowanie dróg dojazdowych, obiektów turystycznych, gospodarczych lub budynków o innym przeznaczeniu. Podczas rekultywacji wykonuje się szereg działań. Poza opisanymi wyżej procesami, w procesie rekultywacji stosuje się wycinkę drzew i krzewów, frezowanie pni, zasadzanie lub przesadzanie roślin.
Odpowiednie kształtowanie szaty roślinnej pozwala glebie odzyskać jej naturalne właściwości sprzed degradacji. Warto wiedzieć, że w Polsce w latach 80 naliczono ponad 100 tysięcy hektarów zdegradowanych przez przemysł gruntów. Od tego czasu zrekultywowano jedynie 30% zniszczonych gleb, czyli mniej niż 30 tysięcy hektarów. Rekultywowanie terenów jest regulowane poprzez ustawę z dnia 3 lutego 1995 roku mówiącej o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Do kwestii rekultywacji odnosi się również ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku, która dotyka zapobiegania szkodom w środowisku oraz ich naprawie.

Wycinka za drewno- popularny sposób rozliczania się?

wycinka za drewno jest obecnie coraz popularniejszym sposobem rozliczania się z firmą zajmującą się wycinaniem drzew i krzewów. Pozostałym po pracach drewnem możemy zapłacić w barterze w zamian za dojazd, wykonanie usługi oraz uprzątnięcie miejsca, w którym wykonywane były prace. Wycinka za drewno jest bardzo ciekawą i opłacalną opcją nie tylko w przypadku wycinania poszczególnych drzew lub krzewów, ale również przy karczowaniu dużego obszaru, rekultywacji nieużytków rolnych, czy wycinki lub cięć pielęgnacyjnych związanych z pielęgnacją ogrodu lub terenów zielonych.
Rozliczeniem tego typu są zainteresowane najczęściej osoby, które nie potrzebują tego rodzaju surowca do palenia w kominku, a ścięte drzewa lub gałęzie, które pozostały po pielęgnowaniu ogrodu lub terenów zielonych, są im do niczego niepotrzebne. Z rozliczania się drewnem za wycinkę wynika wiele korzyści nie tylko dla zleceniodawców, ale również dla zleceniobiorców. Klient, który zamawia usługę wycięcia drzewa- uzyskuje ją, wraz z dojazdem, uprzątnięciem miejsca pracy oraz usunięciem ściętego drzewa. Firma trudniąca się pracami tego typu uzyskuje wartościowe drewno, które dzięki znajomości w branży skutecznie wykorzysta do pokrycia kosztów związanych z operacją wycinki drzewa lub innych działań pielęgnacyjnych. Korzyści są obopólne, a sposób rozliczania wygodny i przejrzysty. Przed rozliczeniem się w ten sposób, warto dowiedzieć się od firmy, czy drzewo pozyskane po wycięciu, pokryje całkowicie koszta związane z wycinką.

Zakładanie trawników Warszawa- nawożenie, sianie i podlewanie trawy

Po odpowiednim przygotowaniu gruntu pod nasz trawnik należy odpowiednio go nawozić. Dzięki temu poprawimy warunki bytowania zasianej trawy. Nawożenie należy wykonywać kilka dni przed sianiem trawy lub rozłożeniem rolki trawy. Przy nawożeniu należy używać nawozów wieloskładnikowych, które zawierają w sobie azot, potas i fosfor. Istnieje wiele nawozów przeznaczonych do konkretnych gleb oraz do konkretnych gatunków trawy. Pamiętajmy, aby nie przesadzać z nawożeniem trawy.
Sianie trawy należy wykonywać na odpowiednio przygotowanej glebie oraz po procesie nawożenia. Siać należy w drzwi bezwietrzne, o odpowiedniej wilgotności. Pora siania powinna być również ciepła. Przed sianiem, gdy gleba jest już przygotowana, należy ją nieco obruszyć grabiami- dzięki temu nasiona lepiej wnikną w teren. Po wykonaniu siania zasypujemy nasiona warstwą torfu albo piachu o około 1 cm grubości i następnie wałkujemy powierzchnię.
Podlewanie trawnika po zasianiu jest również istotną czynnością, bez której nasza trawa może nie wyrosnąć lub proces jej rozwoju będzie niepomiernie dłuższy. Podlanie świeżo zasianej trawy lub rozłożonej rolki trawy jest bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju i przyjęcia się trawy. Początkowo nie wolno przesadzać ze zbyt dużymi ilościami wody. Podlewamy kilka razy na dobę małymi partiami. Proces należy powtarzać do momentu kiełkowania- od tygodnia do nawet miesiąca w przypadku niektórych gatunków. Jak widać, wystarczy cierpliwość i metodyzm, aby skutecznie wykonać zakładanie trawników. Warszawa oferuje nam wielu specjalistów, którzy fachowo zajmą się trawnikami za nas.

Polecam zakładanie trawników Warszawa

Trawniki Warszawa- jak zwalczać szkodniki, choroby i chwasty?

Jak pielęgnować trawnik po okresie zimowym?
Pielęgnacja trawnika to złożony proces, na który składa się wiele działań i środków. Odpowiednio zadbany trawnik to chluba właściciela i gwarancja pięknego ogrodu. Głównym celem działań, jakie wykonujemy wiosną z trawnikiem, to odpowiednie zregenerowanie trawy po okresie zimowym. Przede wszystkim, przed rozpoczęciem działań, należy dać ziemi odsapnąć i nieco przeschnąć. Następnie, możemy przystąpić do wyrównania powierzchni trawnika za pomocą specjalnego walca. Walec powinien być tym cięższy, im większe będą wysadziny mrozowe, czyli nierówności powstałe z powodu ujemnych temperatur i wilgoci w zimie.

Po odpowiednim walcowaniu trawnika, aby zachować jego estetyczny wygląd, należy zgrabić pozostałości po zimowych zanieczyszczeniach. Dzięki grabieniu usuniemy patyki, szyszki, resztę zgniłej lub suchej trawy, liście oraz inne psujące wygląd trawnika przedmioty. Jeżeli po okresie zimowym nasz trawnik miejscami „wyłysiał”, na przerzedzoną darń, warto dokonać nasadzeń lub zastosować regenerator do trawników. Regeneratory zawierają nasiona traw szybko rosnących oraz nawóz, który wspomaga proces rozwijania, podczas którego rozwijają się młode trawniki. Warszawa oferuje nam ogromny rynek regeneratorów.

Odpowiednia wertykulacja trawnika w tworzonej na trawniku warstwie filcu, umożliwia prawidłowe oddychanie darni i trawie. Jeżeli posiadamy dużą powierzchnię trawnika, warto zaopatrzyć się w specjalne wertykulatory spalinowe lub elektryczne, natomiast do mniejszych powierzchni nadadzą się wertykulatory ręczne.

Strona mojego ogrodnika: trawnik Warszawa

Dlaczego warto zdecydować się na gospodarkę drzewostanem?

Proces gospodarowania stanem drzew i krzewów jest w naszym kraju coraz popularniejszy. Decydują się na niego nie tylko instytucje, urzędy oraz komórki państwowe, od których wymaga się stosowania tego typu działań, ale również sektor prywatny. Gospodarowanie drzewostanem na terenach państwowych lub terenach parków krajobrazów albo terenach zabytkowych regulowane jest przez zapisy prawne zarówno krajowe, jak i dyrektywy, zapisy i przepisy z Unii Europejskiej. Sektor prywatny, mimo iż często nie wymaga się od niego działań tego typu, również decyduje się na oddanie terenu w ręce firm zajmujących się gospodarowaniem drzewostanem. Dzięki działaniom tego typu możemy skutecznie dbać o rośliny rosnące na danym terenie- niezależnie, czy są to drzewa, czy krzewy. Poza tym gospodarka drzewostanem pozwala na zapewnienie drzewom i krzewom zdrowych warunków do rozwoju, dba o ich pielęgnację oraz ochronę od chorób i pasożytów. Dzięki gospodarce drzewostanem chroni się zagrożone gatunki, a przy okazji można sporządzać dokładną inwentaryzację dendrologiczną, która umożliwia tworzenie dokładnego spisu drzew i krzewów występujących na danym obszarze wraz z ich szczegółowym opisem, załączonymi pomiarami oraz zaleceniami hodowlanymi i pielęgnacyjnymi. Na gospodarkę drzewostanem szczególnie często decydują się obszary osiedlowe, miejskie tereny zielone, choć często wykonywana jest również przy parkach przemysłowych, miejscach użyteczności publicznej oraz na terenach zieleni drogowej.

Jakie rośliny wybrać do ogrodów w lesie liściastym?

Odpowiednie dobranie roślin do typu lasu oraz wilgotności gleby umożliwi nam wykonanie leśnego ogrodu w sposób harmonijny. Poza tym stawiając na zalecane do tego typu obszarów rośliny, uzyskamy ogród, w którym każda, poszczególna roślina będzie w stanie się przyjąć. Wielu specjalistów z branży ogrodniczej zaleca, aby stawiać na inne rośliny w przypadku lasów podmokłych, a inne do lasów suchych. W przypadku lasów iglastych nie musimy przejmować się wilgotnością gleby. Do lasów liściastych podmokłych zalecane są olsze czarne i szare, wierzby całolistne, purpurowe i białe, klony jawor, jesionolistne, polne, pensylwańskie i srebrzyste, jabłonie dzikie oraz czeremchy. Leśny ogród na terenach podmokłych lasów liściastych doskonale przyjmie również jarzmianki większe, kukliki zwisłe, wietlice japońskie, hotujnie sercowatą, narecznicę samczą, czy bergenię sercowatą. W lesie bukowym warto posadzić jodłę szlachetną, wiąz, grab i oczywiście buk pospolity. Na grądach świetnie przyjmą się winobluszcz pięciolistkowy, bluszcz pospolity, trzmielina Fortune’a, lipa drobnolistna i szerokolistna, leszczyna pospolita, czy głogi. Z bylin i krzewinek zalecamy serduszkę okazałą, fiołka wonnego, barwinek pospolity, dąbrówkę rozłogową, marzankę wonną, a także midunkę, kopytnik pospolity, zawilec gajowy, przylaszczkę pospolitą, czy śnieżyczkę przebiśniegową. Do leśnego ogrodu świetnie nada się również ostróżka ogrodowa i orlik pospolity.

Materiał źródłowy: ogród w lesie

Jakie działania mogą towarzyszyć frezowaniu pni drzew?

Obecnie frezowanie pni drzew to jeden z popularniejszych sposobów na szybkie, skuteczne i tanie eliminowanie pni powstałych po wycince drzew i krzewów. Warto pamiętać, że frezowanie to jedynie pomniejsze działanie, które wykonuje się przy całym procesie eliminowania drzew lub w ramach gospodarowania drzewostanem. Przed samym frezowaniem, należy drzewo zbadać, przeanalizować sytuację lokalizacyjną, określić, czy drzewo nadaje się do wycinki bez zezwolenia, jeżeli musimy posiadać zezwolenie na wycięcie drzewa- należy je zdobyć. Po dokładnej analizie drzewa i jego umiejscowienia należy określić w jaki sposób podjąć się jego wycinki oraz jaką metodę zastosować. Po obraniu metody i wdrożeniu jej w życie następuje usuwanie pnia i porządkowanie terenu całej operacji. Do najpopularniejszych metod ścinania drzew służy metoda alpinistyczna lub za pomocą specjalistycznych urządzeń. Frezowanie pni odbywa się za pomocą ciężkich maszyn, które prosto, szybko i skutecznie niszczą pień. Przed rozpoczęciem frezowania możemy również zdobyć się na operację prześwietlenia pnia lub prześwietlić całe drzewo jeszcze przed jego wycięciem. Metoda to pozwoli lepiej ocenić sytuację oraz dobrać skuteczniejszą metodę usunięcia rośliny. Poza frezowaniem możemy również spotkać się ze zrębkowaniem gałęzi, zrzyn tartacznych lub innych drzewnych odpadów. Rozdrabnianie gałęzi oraz konarów możemy wykonywać również wielofunkcyjną frezarką do pni drzew.

Ogrody w Warszawie – najpopularniejsze błędy ogrodników

Ogrody

Amatorzy ogrodnictwa, a także i bardziej doświadczeni ogrodnicy często popełniają kardynalne błędy, których skutkiem może być nieprzyjęcie się zasadzonych roślin, czy kiepskie owocowanie. Podstawową kwestią, o której zapomina wielu ogrodników, jest brak dokładnej analizy podłoża ogrodu. Mimo częstego nawożenia i podlewania Twoje rośliny kiepsko rosną? Sprawdź glebę. Wiele roślin, które sadzimy w ogrodach, jest wybrednych na tyle, że nie będzie im odpowiadać byle jaka gleba. Przykładowo warzywa i róże doskonale rosną na glebie o odczynie obojętnym, natomiast wrzosy, czy hortensje mogą rosnąć wyłącznie na glebie kwaśnej. Zaopatrz się w kwasomierz, który możesz kupić niemal w każdym sklepie ogrodniczym, a następnie sprawdź odczyn pH ziemi. Oczywiście o wiele łatwiej dobiera się rośliny do odczynu gleby, niż odczyn do potrzeb roślin. W drugim przypadku należy dokładnie zmieniać mieszankę gleby przez wapnowanie lub dodawanie kwaśnego nawozu. Może się również zdarzyć, że niektóre gatunki, jakie posiadasz w ogrodzie, nie przyjmą się lub będą kiepsko rosnąć na poszczególnym typie gleby. Przykładowo wiele gatunków górskich nie będzie odpowiednio rosnąc na glebie gliniastej, lub próchnicznej, w której długo utrzymuje się wilgoć. Sprawdź nie tylko pH, ale również typ posiadanej w ogrodzie gleby. Innym dosyć dużym błędem jest zwożenie dużych ilości ziemi naraz. Tego typu działanie często jest wykonywane przez ogrodników, którzy posiadają glebę piaszczystą, na której nie utrzyma się zarówno woda, jak i rośliny. W tym przypadku lepiej małymi kroczkami dowozić ziemię wraz z kompostem. Dodawanie żyznej gleby wraz z gruboziarnistym piaskiem lub gliną sprawi, że nie zniszczysz struktury ogrodu, a jednocześnie sprawniej załatwisz problem.

Więcej przeczytasz na: Ogrody w Warszawie

Wynajem rębaka- serwis ogrodniczy Warszawa

W ramach serwisu ogrodniczego wiele firm świadczy usługi wypożyczania sprzętu, dzięki któremu samodzielnie lub z pomocą firmy wykonamy niezbędne prace w ogrodach, parkach lub innych terenach zielonych. Jedną z najczęściej wypożyczanych maszyn służących serwisowaniu ogrodów jest rębak. Rębak to rozdrabniacz do gałęzi, którym możemy skutecznie, szybko, prosto i wygodnie uporządkować teren, na którym przycinaliśmy lub wycinaliśmy rośliny. Dzięki rębakowi możemy zmielić gałęzie lub inne twarde elementy roślin na ścinkę. Ścinkę możemy wykorzystać jako kompost lub ściółkować uprawiane w ogrodzie, lub parku rośliny. Rębaki do wynajęcia różnią się w zależności od firmy świadczącej serwis ogrodniczy. Warszawa posiada kilkanaście firm, które oferują różnego rodzaju rębaki. W związku z tym warto zapoznać się z zasadami użytkowania maszyny oraz zachować pełne bezpieczeństwo przy korzystaniu z rębaka. Zwykle koszta wynajmu rębaka ustalane są na dobę i jest to koszt rzędu kilkuset złotych. Jeżeli obawiamy się, że użytkowanie rębaka przekroczy nasze umiejętności, warto poprosić firmę o dokładną instrukcję użytkowania lub o pokazanie, jak działa ta maszyna. Dobrze podejść do tematu w sposób rozsądny i zaopatrzyć się w odpowiednią odzież ochronną, która ochroni nasze ciało, twarz i oczy przed ewentualnymi ścinkami, mogącymi stanowić dla nas zagrożenie. Rębaki to duże maszyny z silnikami o mocy powyżej 40 KM. Użytkując ich, zachowujmy rozwagę i rozsądek.

Tekst źródłowy: serwis ogrodniczy Warszawa

Wszystko o Twoim ogrodzie, porady, wskazówki